Wielä sanomisia Porvoosta

"Niin minä woisin wähän kertoa niistä mitä Porwoon haastatteluista jäi wielä.

Olisi kysymys näistä puistoista. Siellä jonosta kun poimin erään innokkaan, joka oli sieltä läheisestä puistosta sieltä Porwoosta, keskustasta. Jos tahdotaan nyt kutsua joksikin, niin häntä nyt woi sanoa sitten menninkäiseksi. Niin minä kysyin, että saako näin sanoa. Hän kertoi nimekseen Jouka. Hän sanoi wain, että kyllä meitä löytyy puistostakin. Että ei sitä nyt tarvitse mennä merta edemmäs kalaan. Kyllä meitä löytyy puistoistakin. Meitä löytyy kaikkialta sieltä, missä meille annetaan sydämessä tilaa. Kaupungit ei meitä kyllä wedä puoleensa. Mutta siellä missä on meille tehtäwiä niin kuin puistoissa niin siellä me olemme.

Mikäs sen helpompaa ihmiselle kuin istahtaa puiston penkille. Siinä woi sitten istua silmät kiinni ikään kuin mietiskellen. Ihan noin muina miehinä tai naisina. Eikä kukaan toinen huomaa, ajattelee wain että tuossa joku nauttii ja lepää niin kuin hän tietysti tekeekin. Mikä sen helpompi tapa lähestyä meitä siellä. Jos ei ole metsään asti jaksanut. Siinä pätee ihan sama kuin on monta kertaa sanottu. Awaa siellä sydämesi meidän maailmaan ja puhuttele niitä puita. Tämä olisi warmaan ihmisille se kaikista helpoin tapa olla omaan puistoonsa yhteydessä.

On wain yleensä niin, että ihminen on sielläkin liian kiireinen. Tämä oli hänen toiweensa: että näinä ihmisen heräämisen aikoina, jos näin saa taas sanoa, että ihmiset siellä puistossa pysähtyisiwät. Tämän terweisen hän wain halusi silloin tulla sinne kertomaan. Hän tuli siitä keskustan puistosta, joka on lähellä sitä rantaa, joka jatkuu siitä sinne torille päin tai linja-autoasemalle päin."

Niiin minä halusin nämä hänen terweiset tuoda tähän esiin koska on niin paljon kaupunkilaisia, jotka eivät wartawasten hakeudu metsään. Mutta woisivat näistä puistoistansa löytää sen sywempää puolta. Ei siihen wälttämättä sitä metsää tarvita. Kewään tuloa on hywä ihmetellä puistossakin. Ja missä waan luonnossa.

Niin, minä wain sitä lukijoille, että terwetuloa tutustumaan omaan puistoonne. Siellä kaupungissakin. Siellä me olemme."