Toimituksen kesäretki Porwoon Linnamäelle

Mukana menossa Marja, Helge, Arvo, Sanelma, Manteri, Orma ja Purra

paikalla ollessa myös Linnamäen wouti Ruupart

Ruupart on wuosisatoja waalinut Linnamäen henkeä Linnamäen energian oltua woimakkaassa muutoksessa ihmisen toimien tähden jo wuosisatojen ajan

Arvo:
"Silloin kun kohtaamme meille tärkeissä asioissa niin kuin nyt, niin woimme mennä keskenämme suoraan asiaan. Meillä ei tarwitse olla silloin tätä oleentumista niin paljon. Sillä mehän olemme keskenämme kuin yhtä puuta, jos näin saa sanoa. Ja saahan sitä sanoa, kun minä sanon. Tässäkin hetkessä täällä kohtaamme paikallisia "wanhoja", niin kuin Ruupart, Purra ja minä.

Sinä woit sen "wanhoja" laittaa niihin teidän merkkeihin.

Ja muutama muu "wanha" täältä lähialueelta. Nämä owat tärkeitä hetkiä ajatusten waihtoon. Jos sanotaan, että me wanhoja asioita muistelemme ja keskustelemme, niin se on totta, mutta se tulee lähinnä siinä mielessä, että me suhteutamme sitä tämän ajan maailmaan, jotta osaisimme olla ja toimia paremmin tässä muuttuwassa ajassa ja maailmassa.

Tämä wanha paikka tuossa toisella puolella, Linnamäkeä wastapäätä, on myös woimallinen energiapaikka, niinkuin tämä. Joen energia, joka wirtaa wälistä, on kuin pyörittäisi näitä woimarattaita. Tässä meillä onkin yksi työ, jota waalimme, niin että nämä woimapyörteet awautuwat ja kaswawat siihen uuteen woimaan, mikä niiden kautta woi tulla. Niin, niinkuin täällä paljon ihmisiä käy jatkuwasti. Niin tietäkää, että niin on myös suuri luonnonhenkien wirta tässä ajassa. He kulkewat paljon. Uusille asioille, uusille paikoille. Niin, sillä ne, jotka owat näitä niin sanottuja elämänsä rohkelikkoja - nämä owat niitä liikkuwaisia, joita tarwitaan tässä muutoksessa.

Tämän päiwän kohtaamisiemme tarkoitus onkin aika paljon ottaa wastaan ja terwehtiä tämän paikan kautta kulkijoita. Niin, ja sinne ihmisille tiedoksi: me olemme nyt lähempänä teitä kuin koskaan aikaisemmin. Siksi niin monet kiinnostuwat ja tuntewat omalla tawallaan läsnäoloa Siksi tämä Haltiain kertomaakin tulee nyt tässä ajassa. Tämä meillä oli kerrottawana nyt tästä. Kiitos."

Kiitos Arvo!