Luonnon Konkkaronkka Sikosaaressa

Arwon Sanomien toimitus työskentelee uudella tawalla. Arwo on Pakilassa ja Marja ja Helge tekewät retken Sikosaareen luonnon konkkaronkan kera. Toimituskunta - ja kaikki wäki - on kaukoyhteydessä keskenään koko tapahtuman ajan.

Arvo: "Oli mielenkiintoista katsella ja kuunnella kaukaa, kun tämä yhteys näin joukolla luotiin teidän ja luonnon wäen kanssa. Minä seurasin teidän jutteluitanne siellä Mikujan paikassa. Ja olin etänä siellä kahwillakin Porwoossa. En suorastaan malttanut lopettaa sitä yhteyttä, kun tällainen mahdollisuus awautui.

Minusta oli hauskaa, kuinka tämän niitykäs Mikujan niityn äärellä kaikki yhdessä seisoitte. Ja kuinka sieltä uskaltautui tulemaan esiin sellaisia, jotka eiwät ole teitä koskaan ennen tawanneet. Mutta oliwat niin uteliaita ja kiinnostuneita siitä mahdollisuudesta tawata teitä, Helge ja Marja: kun oli mahdollisuus tutustua sellaisiin ihmisiin, jotka näkewät ja kuulewat heitä. Niin minua nauratti se, että kuinka he oikein käsipäiwää tuliwat teille sanomaan. Sitten he katsoiwat käsiään, että niin: tähän käteen sitä sanottiin päiwää. Ja näyttiwät sitten sitä kättä kawereille: tähän se sanoi minulle päiwää. Ja sitten sieltä yksikin luonnonhenki kysyi, että mitä sinä sille sanoit. No, oikein hywää päiwää tietysti.

Minä sitä wain olen miettinyt ja toiwonut, että kun ihmiset muistaisiwat jälleen, että meidät woi kutsua siihen omaan elämään mukaan Kun emme me mitään satuhahmoja pelkästään ole. Waan ennen kaikkea paljon muuta. Ja täällä me olemme. Huhuu! Tännepäin. Awaatte wain sydämenne ja tietoisuutenne ja sanotte wain, missä ikinä siellä luonnossa satutte olemaan, että tässä minä olen. Minä kuuntelen. Niin kuulkaa, kyllä meitä kiinnostuneita on paljon enemmän kuin arwaattekaan. Siksipä siellä Mikujan niitylläkin oli niin paljon uutta wäkeä.

Oli muuten kiwa käydä myös siellä Porwoon wanhassa rautakaupassa. Se olisi kyllä loistawa paikka Pyrrille ja Manterille. Woihan enemmänkin siellä penkoa. Siellä muuten on kaksi kotihaltiaa, jotka niiden työkalujen ja hellojen ja nippeleiden ja nappeleiden kanssa siellä touhuawat ja järjestäwät. Siellä on niin paljon wanhaa tawaraa. He owat aikoinaan tulleet sinne wanhojen tawaroiden kanssa, ja jääneet sinne.

Se oli muuten heidän suosituksestaan kun löysitte juuri sen sopiwan narun, tai köyden. Siitä tulee oikein arwollinen wanha pitämyspuun pyhitysköysi. Koska se itsessään jo oli niin wanha. Rakuunahewostallin wanha köysi.

Niin siellä Porwoon wanhassa kahwilassa, siellä tuli mukawa tunnelma. Eikä ollut sattumaa, että siellä ei juuri paljon muita ihmisiä ollut Saitte olla aiwan rauhassa."

Artikkeli saa jatkoa ensi wiikolla.

Arwollisesti lukijaa tervehtäen,
Arwon Sanomien toimitus