Krapihovin Toomas

Toomas: "Minä olen Matildan ja Tuulahduksen kanssa miettinyt, että kuinka täällä Krapin kesäterassilla woisi herättää ihmisiä kokemaan luontoa toisin. Siksi koska täällä ulkona nyt ollaan. Siksipä minä tuon Krapin rawintolan jätin muiden huostaan ja toimin nytten waan täällä ulkoterassilla, koska tässä on minun wanhat puut ympärillä. Kun minä tunnen nämä kaikki puut.

Matilda ja Tuulahdus on hoitaneet syömis- ja juomispuolta siellä Sinisessä Talossa (Sininen Talo tarkoittaa Tuusulan Rantatien Lottamuseota). Siihen nähden täällä terassilla tämä jää wähän yksipuolisemmaksi. Täällä on enemmän sitä juomispuolta. Mutta saahan täällä toki sitä kahwia ja pikkupurtawaa. Täällä me olemme ajatelleet, että täällä keskitytään enemmän tähän ympäristö- ja tunnelmapuoleen; luontoon liittywään. Kun Sinisessä Talossa taas enemmän Matilda ja Tuulahdus liittäwät niitä Natalien erikoismausteita syömiin ja juomiin."

Arvo: "Ollaan täällä Toomaksen kanssa wertailtu sitä menneen ajan ja tämän nykyajan menoa, noin meidän näkökulmasta ajatellen. Kyllä ihmiset alkawat heräillä monella tawalla. Mutta he touhottawat yleensä wähän liikaa. Sen huomaa kun katsoo heidän auraansa. Heidän ajatuksensa hyppääwät jatkuwasti asiasta toiseen ja taas seuraawaan ajatukseen. He eiwät ehdi olla läsnä niin paljon kuin ennen oltiin. Kun sitä läsnäoloa kaiwattaisiin tässä ajassa enemmän kuin koskaan, jotta ehdittäisiin huomata se muutos, mikä itsessä ja toisissa niin nopeasti nyt tapahtuu. Niin siksi Toomaksen kanssa on juteltu siitä, että täällä keskityttäisiin enemmän luomaan ihmiselle toisenlaista energiakenttää kuin tällaisissa paikoissa yleensä on woinut olla."

Toomas: "Niin kuin täällä on juuri tätä teatteriwäkeä. Aina teatteri-iltoina sitä porukkaa on aika paljon. Siksi tässä on aika hywä mahdollisuus tehdä yhtä ja toista. Jopa käydä itse nauramassa näytelmälle. Tänään täällä on ekstra paljon wäkeä."

Toomas käy kiertämässä pöydissä kysyen ihmisiltä, onko kaikki hywin.

Hän jatkaa: "Minä siellä kuljin. Kyselin, onko kaikki hywin. Siellä oli wain yksi, joka huomasi. Silloin minä sanoin, että "herätyyyyyyys". Se on muuten siinäkin mielessä hywä käydä kyselemässä, että wähän tulee itselleen tehtyä Gallupia, että moniko huomaa. Minä sitten kirjaan itselleni ylös, että moniko huomaa ja mitenkä tämä kehittyy."

Arvo: "Omasta puolestani wain mietin wälillä, että on tämä aika erikoinen ja mukawa muutos: saunamökistä toimittajaksi... Tämä on tällaista kewyttä huumorin sekä pohdinnanomaista jutustelua ja tutkimista. Mutta niin kuin Pyrri sanoisi, niin tästä tekemisestä aina löytää uusia perspektiiwejä. Kyllä se meilläkin niin on, että on hywä saada ensin näkökulmia ihmisen tekemisiin. Onhan se niin, että meillä on ihmisistä tiettyjä käsityksiä niin kuin ihmisillä meistä. Että sitä minä waan."